STYRELSEN 2020

ORDFÖRANDE

Klaus-Jürgen Schmidt
070-604 18 79
klausjuergens@outlook.com

VICE ORDFÖRANDE
LEDAMOT

Nancée Enqvist
nanmaten@hotmail.com

SEKRETERARE
LEDAMOT
LEDAMOT

Lars-Erik Eriksson
lars-erik.snickare@telia.com

ERSÄTTARE

Ingemar Carlsson
015-09 21 12
073-02 74 225
015092112@telia.com

ERSÄTTARE

Karl-Göran Karlsson
076-555 99 30

ERSÄTTARE

Morgan Nordström
morgan.nordstrom@volvo.com

ADJUNGERAD

Anders Ellner
070-663 78 03
anders.ellner@gmail.com

ADJUNGERAD

Carl-Magnus Gagge
021-15 61 15
070-609 27 14
carl-magnus.gagge@ltv.se