DVD

Filmer om linbanan

Åren 1933-1941 anlades ett kalkbrott vid Forsby i Södermanland. I Köping byggde Skånska Cement AB en cementfabrik. Dessa båda anläggningar förbands med en 42 km lång linbana som byggdes av AB Nordströms Linbanor.

Filmerna är inspelade 2003-2004 i samband med att banans nuvarande ägare Nordkalk AB provkörde banan med stöd av Riksantikvarieämbetet. Anläggningen visades då också för allmänheten i samband med provkörningarna.

 

Denna film inleds med en historik över banan och en presentation av fabriken i Köping. Sedan får vi följa med linbanearbetare Sune Karlsson som filmat delar av sträckan på en resa med banans smörjvagn från Köping till Forsby. Från en arbetsplats 10-talet meter upp i luften ser man både linbanan och omgivande landskap i ett helt annat perspektiv än från marken. Hästhagar, åker- och skogsmark varvas med storslagna scener vid passagen av de höga masterna över Arbogaån och Hjälmaresund.


Linbanan och fabriken i Köping byggdes samtidigt för Skånska Cementaktiebolaget. Linbanan byggdes av AB Nordströms Linbanor, som då var en stor leverantör av linbanor. Banan hade sin glansperiod på 1960-talet då den gick dygnet runt. De stora byggprojekten använde stora mängder betong. Men cementtillverkningen i Köping lades ned efter oljekrisen och avsättningen för kalken från Forsby minskade ytterligare. Linbanan lades ned 1997, men fick stå kvar. De små mängderna kalk som ännu bryts i Forsby transporteras idag på lastbil.
Denna film gjordes i samband med provkörning och underhållsarbeten på linbanan. Ni får se banans driv- och vinkelstationer samt hur de fungerar tekniskt.

”Kalklinbanans vecka” firades för första gången 2003 i samband med Nordkalks provkörning och underhållsarbeten av linbanan Forsby–Köping. Den 42 km långa linbanan används åren 1941–1997 för transport av kalksten från kalkbrotten i Forsby till cement- och kalkfabriken i Köping. Banan byggdes av AB Nordströms Linbanor för Skånska Cementaktiebolaget. Nu ägs linbanan och kalkfabriken av Nordkalk.
Under tre vardagar våren 2003 visades linbanan och dess anläggningar för en intresserad allmänhet. Det var nystartade föreningen Kalklinbanans Vänner som initierat evenemanget.
Första dagen visades kalkbrottet samt linbanans drivstation och verkstäder i Forsby. Andra dagen visades banans drivstation i Malmberga. Där förevisades också splitsning av linbanans draglina. Tredje dagen kunde besökarna se kalkfabriken och linbanans lossningsstation i Köping.
Linbaneveckan avrundades med ett veteranbilsrally för tunga fordon längs linbanan sträckning.

Bygget av linbanan Forsby–Köping och Skånska Cementaktiebolagets fabrik i Köping gjordes på kort tid under andra världskriget. Linbanan byggdes av AB Nordströms Linbanor. Bygget dokumenterades med en 20 min lång reklamfilm. Här får ni se filmen i sitt originalformat med ursprunglig tidstypisk speaker.

Den 42 km långa linbanan togs i bruk 1941 och var då Sveriges längsta linbana. Den var drift till 1997. Linbanan och kalkfabriken i Köping ägs idag av Nordkalk AB.

Några av er kanske har sett när filmen tidigare visats vid olika evenemang kring linbanan. Nu har en helt ny scanning gjorts på originalfilmen vilket gör att bildkvalitet är avsevärt bättre än tidigare, ni får se filmen obeskuren samt i rätt hastighet. Ljudkvaliteten är dock inte att jämföra med dagens standard, även om den är avsevärt uppfräschad. Detta var ljudinspelningar som gjordes före både trådspelare och bandspelare fanns.

Filmen är en tvåspråk med både svensk och engelsk originalspeaker.