Bli medlem

Bli medlem i Kalklinbanans Vänner

Välkommen som Kalklinbanevän! Vi vill gärna ha fler medlemmar i Föreningen Kalklinbanans Vänner.

Föreningens främsta mål är att medverka till att Kalklinbanan värnas, vårdas och visas för framtida generationer som ett värdefullt historiskt kulturarv från 1900-talets industrisamhälle. Som medlem får du ta del av alla utskick i form av nyhetsbrev och kallelse till årsmöten samt information om aktiviteter.

Medlemsavgiften är 100 kronor för privatpersoner, 200 kronor för föreningar och ideella organisationer samt 500 kronor för företag. Medlemskap får man genom att betala in medlemsavgiften till föreningen Kalklinbanans Vänners Plusgirokonto 12 98 23-1. Märk betalningen med ditt namn och adress alt. e-postadress. När betalningen kommit in så meddelar kassören styrelsen och välkomstinformation skickas ut.