Arkiv

Filarkiv

Härifrån kan du hämta dokument som rör Kalklinbanan och Kalklinbanans vänner. Dokumenten är sorterade i bokstavsordning

De flesta dokumenten är lagrade i PDF-format. För att kunna läsa dokumenten behöver du en särskild PDF-läsare, som du kan ladda ned gratis. Vilken du föredrar är en smaksak, men de två följande kan ställas in på svenska menyer: Adobe PDF Reader eller PDF X-Change Viewer.

OBS! GPS-koordinaterna för linbanestationerna kan laddas ned härifrån inför Kalklinbanans vecka 2010 med Världens Längsta Mobila Konstuställning. Koordinaterna är till för GPS av fabrikatent Tom-Tom (verifierade) och Garmin (overifierade) Filerna laddas ned från fillistan i den grå rutan nedan. Kalklinbanans Vänner framför härmed ett stort tack till Håkan Ljungqvist, Stockholm, för GPS-filerna! Filerna har följande namn: Readme.txt (mer information), Kalklinbanan.bmp, Kalklinbanan.ov2, Kalklinbanan.itn, Kalklinbanan.gpi, Kalklinbanan.txt.