Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

(Nyhetsbreven kan även laddas ned som PDF-dokument längst ner på denna sida.)

Härmed kallas alla medlemmar i Kalklinbanans Vänner till
årsmöte den 27 februari 2013. Mötet hålls i Granhammars bygdegård och börjar kl. 19.00.
I samband med årsmötet kommer vi att få lyssna till trubaduren Bengt Ek, då han sjunger sina visor till gitarr. Efter årsmötesförhandlingar serveras kaffe.

Osäkerheten beträffande Kalklinbanans bevarande har under senaste året känts mer påtaglig än någonsin. Vi behöver fler medlemmar för att öka trycket mot makthavare. Ägaren Nordkalk har till de fem kommunerna lämnat in ansökan om rivning av banan. Föreningen Kalklinbanans Vänner arbetar ständigt vidare för att kunna bevara den. Helst vill vi ju att den ska bevaras i sin helhet, men om det stöter på svårigheter så bör i varje fall en delstrecka sparas. Ett misslyckande i vår strävan vore samtidigt ett fullständigt misslyckande av de svenska myndigheter som har till uppgift och skyldighet att bevara viktiga och unika kulturmiljöer, som haft stor betydelse för vårt land.
I syfte att strida för linbanans bevarande kommer Köpings Musei-järnvägsförening KUJ att ha en helsidesannons om linbanan i nästa nummer av sin tidning.

Vi har tyvärr upplevt en tystnad från berörda myndigheter. Länsstyrelserna i Sörmland och Västmanland bjöd in de fem kommunerna, Vingåker, Katrineholm, Eskilstuna, Kungsör och Köping, men mötet blev aldrig av, förmodligen på grund av ointresse. Under hösten har föreningen dock haft några diskussioner med länsstyrelsen Västmanland. Den jobbar vidare på att försöka hitta en ny ägare till linbanan. Strax före jul skulle vi ha ett möte med representanter från Västmanlands och Sörmlands hembygdsförbund, men på grund av kraftigt snöoväder måste mötet ställas in och kommer istället att hållas den 6 februari.
I december 2012 skickade Södermanlands- och Västmanlands hembygdsförbund ut ett öppet brev om att Kalklinbanan, ett synnerligen unikt kulturarv, håller på att gå förlorad! Det sändes till Kulturdepartementet, Riksantikvarieämbetet, Statens Fastighetsverk och flera tidningar. Ännu har ingen hört av sig!