Vad var Kalklinbanan?

Kalklinbanan var den sista återstående, fullt körbara industrilinbanan i Sverige. Den var inte heller äldre än att det fortfarande finns veteraner som var med vid bygget 1939-41. Tidigare linbanearbetare hjälper under många år till med körningar och underhåll även efter banans nedläggning, bland annat under Kalklinbanans Vecka. På Kalklinbanan fraktades totalt 25 miljoner ton kalksten de 42 kilometrarna från kalkbrottet i Forsby i Södermanland till Nordkalks industrier i Köping i Västmanland. Under bostadsbyggandets mest intensiva tid, miljonprogrammet, arbetade över 40 personer i skift för att hålla linbanan igång dygnet runt. År 1967 slog transporterna rekord – under det året fraktade banan 600 000 ton kalksten.

Kalklinbanan går från Forsby i söder till Köping i norr via tre mellanstationer. De är, räknade från söder: Knotberget i Katrineholms kommun, Malmberga i Eskilstuna kommun och Granhammar i Kungsörs kommun.

Kalklinbanan utnämndes till Årets Industriminne år 2003. Trots stora ideella insatser, främst från vänföreningen Kalklinbanans vänner, påbörjades rivningen under 2013.

Karta över linbanans sträckning