Kulturarvsdagarna 2015

2015-06-25

Kalklinbanans Vänner kommer att delta i firandet av Kulturarvsdagen den 12-13 september 2015. Vi har då  öppet hus i Malmberga och Forsby.

Årets tema för Kulturarvsdagarna är: Människor värv och verk – en resa i industri-och teknikhistoria

Program för dagarna kommer i augusti.